Det er elleve nasjonale senter, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.Ny modell for kompetanseutvikling legger opp til at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for å drive lokalt utviklingsarbeid – i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren).
De elleve nasjonale sentrene, som er en del av UH-sektoren, er naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Sentrene er spydspisser innenfor sine respektive fagområder, og har ekspertise på kompetanseutvikling i fagdidaktikk. Sentrene har lang erfaring med å lage kompetanseutviklingsløp og fagressurser i tett samarbeid med praksisfeltet.
De nasjonale sentrene kan:
  • Organisere kompetanseutvikling i barnehager, på skoler og/eller i kommuner/fylkeskommuner
  • Være involvert i kompetanseutviklingsprosjekt – fra planlegging og søknadslevering til evaluering
  • Bidra i utvikling av digitale ressurser